Wcześniej byłem między innymi: :: Chronologia przygody z komputerologią :: Studia na FUW-ie

Robert Paciorek / więcej o mnie

Wcześniej byłem między innymi:

Chronologia przygody z komputerologią

Studia na FUW-ie

W ramach studiów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zajmowałem się raczej studiowaniem informatyki z elementami elektroniki i dziedzin pokrewnych. Zaliczyłem m.in. następujące przedmioty i kursy informatyczne (środowisko POSIXowe):

Ponadto ukończyłem dwuczęściową pracownie elektroniczną (wraz z częścią teoretyczną) - Pracownia wstępna (45 godzin, z wynikiem bdb) i Elektronika (45 godzin, z wynikiem bdb), a także następujące kursy informatyczne (środowisko MS Windows):

29 kwietnia 2008 roku obroniłem pracę licencjacką na kierunku "metody komputerowe fizyki" pod tytułem: "Budowa systemu kontrolnego dla linii pomiarowych systemu RASNIK, do dokładnego określania położeń stacji dryfowych komór słomkowych w eksperymencie LHCb" i ukończyłem studia z wynikiem bardzo dobrym.Copyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/bercik/wiecej) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-22 19:05:38 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).