System powiadomień SMS

Projekt stanowi implementację systemu powiadomień SMS dla platformy NPE. Jako że stanowi dość typowe linuxowe oprogramowanie stosunkowo łatwo może być przeniesiony na dowolna inna platformę zgodną z POSIX.

Obsługa kolejki SMSów (realizowanej jako baza danych SQL)

System odbierający e-maile i tworzący w oparciu o nie wpisy w kolejce SMSów:

Pliki ogólne:

Pobierz

Koncepcje dalszego rozwojuCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/monitoring/smtp2sms) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:42 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).