compres_tmp.sh

#!/bin/bash

# skrypt ten należy umieścić w $HOME/.config/ a dołączone plik .desktop w $HOME/.kde/share/applnk/.hidden/

# wariant z pakowniem i ladna nazwa
name=$(mktemp -d)
file_name=$(basename $2 | awk -F. '{NF=NF-1; OFS="."; print $0}')
cd "$name"

$1 -dc "$2" > $name/$file_name
#konqueror --profile webbrowsing "file:$name/$file_name"
kfmclient openProfile webbrowsing "file:$name/$file_name"

zenity --question --title="$2 - zachować zmiany?" --text="Jeżli edytowałeś plik z archiwum $2
To po zakończeniu edycji naciśnij:

* OK aby zachować zmiany w archiwum
* Anuluj aby nie zachować zmian w archiwum

Jeżeli nie modyfikowałeś tego pliku (i nie masz takiego zamiaru) wybierz Anuluj

Po wybraniu Anuluj wszelkie zmiany zostaną utracone !
Wszystkie zmiany zapisane po zamknięciu tego komunikatu zostaną utracone !"

if [ $? = 0 ]; then
  $1 -c "$file_name" > "$2"
fi
cd /tmp 
rm -Rf "$name"

# wariant bez pakownia
#name=$(mktemp) && $1 -dc "$2" > $name && konqueror --profile webbrowsing "file:$name" && cd /tmp && rm -Rf "$name"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from compres_tmp.shCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/linux/desktop/compres_tmp.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).