Konfiguracja środowiska pracy

Artykuł ten przedstawia system stanowiący kolekcję konfigów dla podstawowego oprogramowania składającego się na (graficzne) środowisko pracy:

System opiera się o skrypt instalujący wybrane zestawy oprogramowania z repozytoriów Debiana oraz skrypty i pliki konfiguracyjne z serwisu opcode. Ponaddto system zawiera narzędzie eksportu i importu zakładek dla firefoxa i konquerora ułatwiające utrzymanie wspólnej konfiguracji na wielu hostach. Konfigi dostępne są w formie archiwum tar (wersja rozpakowana). UWAGA: system jest w wersji beta

Pobierz skrypt instalacyjny

Zobacz także: zbiór prztydatnych ikonek, moje łatki do fbpanel'a.

Lista rzeczy do dopracowania itpCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/operating_systems_config/linux/workenv) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-04-02 14:37:38 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).