wyswietlacz.c

// wymaga pakietu libi2c-dev

#include <linux/i2c-dev.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <string.h>


#define I2C_DEVICE "/dev/i2c-1"
#define MULTIPLEXER_ADDR 0x74

/**
 * OBSŁUGA ZAPISU DO MODUŁÓW I2C Z OBSŁUGĄ MULTIPLEXERA
 */
int file = -1;
int current_i2c_sub_bus = 0;
int write_to_i2c(int i2c_sub_bus, int i2c_dev_addr, int i2c_reg_addr, int value) {
 int res;
 
 if (i2c_sub_bus != current_i2c_sub_bus) {
  /// switch multiplexer to i2c_sub_bus
  
  res = ioctl(file, I2C_SLAVE, MULTIPLEXER_ADDR);
  if (res < 0) {
   fprintf(stderr, "ERROR set device addres to multiplexer (0x%02x): %s\n", MULTIPLEXER_ADDR, strerror(errno));
   return -3;
  }
  
  res = i2c_smbus_write_byte(file, i2c_sub_bus);
  if (res < 0) {
   fprintf(stderr, "ERROR switch multiplexer (0x%02x) to line %d\n", MULTIPLEXER_ADDR, i2c_sub_bus);
   return -4;
  }
  
  current_i2c_sub_bus = i2c_sub_bus;
 }
 
 res = ioctl(file, I2C_SLAVE, i2c_dev_addr);
 if (res < 0) {
  fprintf(stderr, "ERROR set device addres to 0x%02x: %s\n", i2c_dev_addr, strerror(errno));
  return -1;
 }
 
 res = i2c_smbus_write_byte_data(file, i2c_reg_addr, value);
 if (res < 0) {
  fprintf(stderr, "ERROR write %d to reg 0x%02x on dev 0x%02x at %d I2C sub-bus\n", value, i2c_reg_addr, i2c_dev_addr, i2c_sub_bus);
  return -2;
 }
 
 return 0;
}

/**
 * OBSŁUGA ZESTAWU MODUŁÓW I2C - inicjalizacja, ustawianie wartości pojedynczego modułu
 */
int init() {
 int i, j, ret = 0;
 
 for (i=4; i<8; i++) {
  for (j=0x20; j<0x23; j++) {
   ret += write_to_i2c(i, j, 0x00, 0x00); // IODIR -> output
   ret += write_to_i2c(i, j, 0x09, 0x00); // GPIO -> disable LED
  }
   
  if (i != 4) for (j=0x24; j<0x27; j++) {
   ret += write_to_i2c(i, j, 0x00, 0x00); // IODIR -> output
   ret += write_to_i2c(i, j, 0x09, 0x00); // GPIO -> disable LED
  }
 }
 
 return ret;
}

#define RED   0x20
#define GREEN  0x21
#define BLUE  0x22
#define OFFSET 0x04
static inline int set_leds(int i2c_sub_bus, int i2c_dev_addr, int value) {
 return write_to_i2c(i2c_sub_bus, i2c_dev_addr, 0x09, value);
}

/**
 * OBSŁUGA MATRYCY 5x11 PIKSELI RGB
 */

struct rgb {
 unsigned char r;
 unsigned char g;
 unsigned char b;
};

struct {
 unsigned char line;
 unsigned char offset;
 
 struct rgb  val;
 struct rgb  old;
} moduly[7] = {
 {7, 0, {0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00}}, {7, OFFSET, {0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00}}, 
 {6, 0, {0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00}}, {6, OFFSET, {0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00}}, 
 {5, 0, {0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00}}, {5, OFFSET, {0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00}}, 
 {4, 0, {0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00}}
};

#define ROWS 11
#define COLS 5

struct {
 unsigned char modul;
 unsigned char bit;
} matryca[ROWS][COLS] = {
 /* 0 */ { {1, 0x04}, {2, 0x20}, {4, 0x01}, {5, 0x08}, {6, 0x40} },
 /* 1 */ { {1, 0x02}, {2, 0x10}, {3, 0x80}, {5, 0x04}, {6, 0x20} },
 /* 2 */ { {1, 0x01}, {2, 0x08}, {3, 0x40}, {5, 0x02}, {6, 0x10} },
 /* 3 */ { {0, 0x80}, {2, 0x04}, {3, 0x20}, {5, 0x01}, {6, 0x08} },
 /* 4 */ { {0, 0x40}, {2, 0x02}, {3, 0x10}, {4, 0x80}, {6, 0x04} },
 /* 5 */ { {0, 0x20}, {2, 0x01}, {3, 0x08}, {4, 0x40}, {6, 0x02} },
 /* 6 */ { {0, 0x10}, {1, 0x80}, {3, 0x04}, {4, 0x20}, {6, 0x01} },
 /* 7 */ { {0, 0x08}, {1, 0x40}, {3, 0x02}, {4, 0x10}, {5, 0x80} },
 /* 8 */ { {0, 0x04}, {1, 0x20}, {3, 0x01}, {4, 0x08}, {5, 0x40} },
 /* 9 */ { {0, 0x02}, {1, 0x10}, {2, 0x80}, {4, 0x04}, {5, 0x20} },
 /* 10 */ { {0, 0x01}, {1, 0x08}, {2, 0x40}, {4, 0x02}, {5, 0x10} }
};

void display_matryca() {
 int i, j;
 
 for (i=0; i<7; i++) {
  if (moduly[i].val.r != moduly[i].old.r) {
   if (set_leds(moduly[i].line, RED + moduly[i].offset, moduly[i].val.r) == 0 || set_leds(moduly[i].line, RED + moduly[i].offset, moduly[i].val.r) == 0)
    moduly[i].old.r = moduly[i].val.r;
  }
  if (moduly[i].val.g != moduly[i].old.g) {
   if (set_leds(moduly[i].line, GREEN + moduly[i].offset, moduly[i].val.g) == 0 || set_leds(moduly[i].line, GREEN + moduly[i].offset, moduly[i].val.g) == 0)
    moduly[i].old.g = moduly[i].val.g;
  }
  if (moduly[i].val.b != moduly[i].old.b) {
   if (set_leds(moduly[i].line, BLUE + moduly[i].offset, moduly[i].val.b) == 0 || set_leds(moduly[i].line, BLUE + moduly[i].offset, moduly[i].val.b) == 0)
    moduly[i].old.b = moduly[i].val.b;
  }
 }
}

void prepare_matryca(struct rgb image[ROWS][COLS], int iter) {
 int i, j, m, b;
 
 for (i=0; i<7; i++) {
  moduly[i].val.r = 0;
  moduly[i].val.g = 0;
  moduly[i].val.b = 0;
 }
 for (i=0; i<ROWS; i++) {
  for (j=0; j<COLS; j++) {
   m = matryca[i][j].modul;
   b = matryca[i][j].bit;
   
   if (image[i][j].r > iter)
    moduly[m].val.r  = moduly[m].val.r  | b;
   if (image[i][j].g > iter)
    moduly[m].val.g = moduly[m].val.g | b;
   if (image[i][j].b > iter)
    moduly[m].val.b = moduly[m].val.b | b;
  }
 }
}

/**
 * OBSŁUGA RENDERINGU RAMKI
 */
void render_frame(struct rgb image[ROWS][COLS]) {
 int i;
 int czas;
 struct timeval tv_1, tv_2;
 
 for(i=0; i<12; i++) {
  gettimeofday ( &tv_1, NULL );
  
  prepare_matryca(image, i);
  display_matryca();
  
  gettimeofday ( &tv_2, NULL );
   /// 64 ramki po 12 cykli modulacji koloru (PWM) na sekundę => 1000000 / (12*64) = 1300
   czas = 1300 - ((tv_2.tv_sec * 1000000 + tv_2.tv_usec) - (tv_1.tv_sec * 1000000 + tv_1.tv_usec));
   if (czas>0) usleep(czas);
 }
}/**
 * OBSŁUGA RÓŻNYCH FUNKCJI RENDERINGU
 */
void stroboskop_white() {
 struct rgb image[ROWS][COLS] = {
  { {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1} },
  { {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1} },
  { {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1} },
  { {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1} },
  { {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1}, {0x1, 0x1, 0x1} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} }
 };
 unsigned char strob_cnt, strob_cnt2;
 char strob1, strob2;
 
 while(1) {
  if (strob_cnt%17 == 0) {
   strob2 = 1;
  } else if ((strob_cnt+strob_cnt2)%7 == 0) {
   strob2 = 0;
  }
  
  if (strob_cnt % 3) {
   strob1 = 1;
   strob_cnt2++;
  } else {
   strob1 = strob2;
  }
  
  strob_cnt++;
  
  prepare_matryca(image, strob1);
  display_matryca();
  
  usleep(70000);
 }
}

void stroboskop() {
 struct rgb image[ROWS][COLS] = {
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} }
 };
 
 unsigned char strob_cnt, tmp;
 unsigned char strob1, strob2, strob3;
 unsigned char red, blue, yellow, white;
 
 while(1) {
  tmp = strob_cnt%16;
  if (tmp == 6) {
   blue = 0xff;
  } else if (tmp == 8) {
   red = 0x00;
  } else if (tmp == 14) {
   red = 0xff;
  } else if (tmp == 0) {
   blue = 0x00;
  }
  
  if (strob_cnt%18 == 0) {
   white = 0x00;
   yellow = 0x00;
  } else if (strob_cnt%27 == 0) {
   white = 0xff;
  } else if (strob_cnt%9 == 0) {
   yellow = 0xff;
  }
  
  tmp = strob_cnt%3;
  if (tmp == 1) {
   strob1 = 0xff;
  } else {
   strob1 = 0x00;
  }
  
  if (tmp == 2) {
   strob2 = 0xff;
  } else {
   strob2 = 0x00;
  }
  
  if (tmp == 0) {
   strob3 = 0xff;
  } else {
   strob3 = 0x00;
  }

  strob_cnt++;
  
  image[1][0].r = image[1][1].r = strob1 & red;
  image[1][3].b = image[1][4].b = strob2 & blue;
  image[1][2].r = image[1][2].g = strob3 & (yellow|white);
  image[1][2].b            = strob3 & white;
  
  prepare_matryca(image, 0);
  display_matryca();
  
  usleep(70000);
 }
}

void colors() {
 struct rgb image[ROWS][COLS] = {
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} }
 };
 
 int a, b, c, i;
 while(1)
  for (a=0; a<13; a++)
   for (b=0; b<13; b++)
    for (c=0; c<13; c++) {
     image[3][0].r = image[3][2].g = image[3][4].b = a;
     image[3][0].g = image[3][2].b = image[3][4].r = b;
     image[3][0].b = image[3][2].r = image[3][4].g = c;
     for (i=0; i<2; i++) render_frame(image);
    }
}

void choinka() {
 struct rgb image_A[ROWS][COLS] = {
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0xe, 0x0, 0xe}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xe, 0xe}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0xe, 0xe, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0xe, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0xe}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} }
 };

 struct rgb image_B[ROWS][COLS] = {
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} }
 };

 struct rgb image_C[ROWS][COLS] = {
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0xe, 0x6, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x6, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} },
  { {0xe, 0xe, 0xe}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0}, {0x0, 0xf, 0x0} },
  { {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0}, {0x0, 0x0, 0x0} }
 };
 
 int i;
 
 while(1) {
  for (i=0; i<32; i++)
   render_frame(image_A);
  for (i=0; i<32; i++)
   render_frame(image_B);
  for (i=0; i<32; i++)
   render_frame(image_C);
 }
}

int main(int argc, char *argv[]) {
 int ret, i;
 
 file = open(I2C_DEVICE, O_RDWR);
 if (file < 0) {
  fprintf(stderr, "ERROR open I2C device file (%s): %s\n", I2C_DEVICE, strerror(errno));
  return -1;
 }
 
 if ( init() < 0 ) {
  fprintf(stderr, "ERROR init I2C devices\n");
  return -1;
 }
 
 if(argc == 2) {
  if (*(argv[1]) == '1') colors();
  if (*(argv[1]) == '2') stroboskop();
  if (*(argv[1]) == '3') stroboskop_white();
  if (*(argv[1]) == '9') choinka();
 }
}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from wyswietlacz.cCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/smart_home/sterownik_LED_RGB/wyswietlacz.c) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2016-05-03 08:02:53 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).