build_pcb_version.sh

#!/bin/bash

# skrypt służy do budowania wersji jednej z kilku możliwych wersji PCB na podstawie odpowiednio oprzygotowanego pliku sch
#  * dla każdej z wersji podaje się footprint_{numerwersji}
#  * dla elementów mających taki sam footprint w WSZYSTKICH wersjach wystarczy podać tylko atrybut footprint

nazwa_projektu=$1
numer_wersji=$2

# zamieniamy footprint_{numerwersji} na footprint
sed 's#^footprint_'"$numer_wersji"'=#footprint=#g' < $nazwa_projektu_din.sch > "$nazwa_projektu_$numer_wersji.tmp.sch"

# wywalamy pozostale footprint_
awk 'BEGIN {FS="="} $numer_wersji ~ /^footprint_/ && last!="" {print last} {last=""} $numer_wersji !~ /^footprint_/ {last=$0}' \
  < "$nazwa_projektu_$numer_wersji.tmp.sch" > "$nazwa_projektu_$numer_wersji.sch"

rm -f "$nazwa_projektu_$numer_wersji.tmp.sch"
gsch2pcb "$nazwa_projektu_$numer_wersji.sch"

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from build_pcb_version.shCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/soft4electronic/build_pcb_version.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).