change_size_in_pcb.sh

#!/bin/bash

change_size() {
 external_from=$1
 internal_from=$2
 external_to=$3
 internal_to=$4
 sed -e "s#Pin\[\([0-9-]*\) \([0-9-]*\) $external_from \([0-9-]*\) \([0-9-]*\) $internal_from#Pin[\1 \2 $external_to \3 \4 $internal_to#"
}

for f in "$@"; do
 if [ -f $f ]; then
  if [ -f "$f.bck" ]; then
   echo "WARNING: Old backup file exist - will be used existing $f.bck as input"
  else
   mv "$f" "$f.bck"
  fi
  cat "$f.bck" | 
   change_size 5500 3000 6000 2800 | # otworki 0.055/0.030 (AXIAL_LAY) inch na 0.060/0.028 inch (0.7 mm)
   change_size 5500 2500 6000 2800 | # otworki 0.055/0.030 (AXIAL_LAY cust.) inch na 0.060/0.028 inch (0.7 mm)
   change_size 6000 3000 6000 2800 | # otworki 0.060/0.030 (DIODE_LAY) inch na 0.060/0.028 inch (0.7 mm)
   change_size 6800 3800 6400 3200 | # otworki 0.068/0.038 (R025) inch na 068/0.032 inch (0.8 mm)
   change_size 6800 3300 6400 3200 | # otworki 0.068/0.038 (R025 cust.) inch na 068/0.032 inch (0.8 mm)
   change_size 6000 3800 6500 3600 | # otworki 0.060/0.038 (CONNECTOR) inch na 0.065/0.036 inch (0.9 mm)
   change_size 6000 3300 6500 3600 | # otworki 0.060/0.033 (CONNECTOR cust.) inch na 0.065/0.036 inch (0.9 mm)
   change_size 7000 3500 8000 4700 | # otworki 0.070/0.035 (CONNECTOR_AWG35) inch na 0.080/0.047 inch (1.2 mm)
   change_size 9000 5000 9500 6000 > "$f" # otworki 0.090/0.050 (CONNECTOR_AWG50) inch na 0.095/0.060 inch (1.2 mm)
 fi
 # change_size 6000 3500 6000 3400
 # change_size 5000 2000 6800 3300

#  # modyfikujemy informacje nagłówkowe
#  sed -i -e 's#DRC\[.*$#DRC[1000 1000 1400 1000 2000 1400]#g' \
#   -e 's#Flags(.*$#Flags("showdrc,rubberband,nameonpcb,autodrc")#g' \
#   -e 's#Groups(.*$#Groups("1,2,3,s:4,c:5:6:7:8:s:c")#g' \
#   -e 's#Styles\[.*$#Styles["Signal,1500,6000,2800,1000:Power,2500,7000,4000,1000:Fat,4000,13000,8500,1000:Skinny,800,3600,2000,1000"]#g'
#   "$f"

# ROZMIARY MINIMALNE:
# - ścieżki 14/15 mil (0.35/0.38 mm)
# - pole lutownicze wokół otworu (Pin) (65-36)/2 = 14.5 mil (0.36 mm)
# - odstępy między ścieżkami 10 mil (0.254mm)
# - otwór 20/28 mil (0.5/0.7 mm)
done;

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from change_size_in_pcb.shCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/soft4electronic/change_size_in_pcb.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:43 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).